Liczba odwiedzin strony: 33852 Osób na stronie: 4
 

Szlązkiewicz Maria, adwokat. Kancelaria
adwokacka

 
 
Szlązkiewicz Maria, adwokat. Kancelaria
adwokacka
 
Broniewskiego 11a lok. 6
01-780 Warszawa
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 143 poz. 1034 - Warunki przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1  Przepisy...
Monitor Polski 2002 Nr 61 poz. 875 - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
ZARZĄDZENIE Nr 170 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. (M.P. z dnia 31 grudnia 2002 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: § 1.  W załączniku do...